PHP Komentari

U PHP-u postoje dvije vrste komentara: komentari u jednom retku i komentari u više redaka. Komentari u jednom retku: Komentari u jednom retku počinju sa // i nastavljaju se do kraja retka.

Komentari u jednom retku počinju sa // i nastavljaju se do kraja retka.

<?php
// Ovo je komentar u jednom retku
echo "Hello World";
?>

Izlaz:

Hello World

Komentari u više redaka: Komentari u više redaka počinju sa /* i završavaju sa */. Mogu se protezati kroz više redaka.

<?php
/*
Ovo je komentar
u više redaka u PHP-u.
*/
echo "Hello World";
?>

Izlaz:

Hello World

Komentare u više redaka također možete koristiti za privremeno onemogućavanje dijelova vašeg koda:

<?php
/*
echo "Ova linija neće biti izvršena.";
*/
echo "Hello World";
?>

Izlaz:

Hello World