PHP Instalacija – Wamp

Preuzmite i instalirajte WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP) sa službene WAMP stranice: http://www.wampserver.com/en/

Pokrenite WAMP i provjerite da li radi. Ako je u funkciji, trebali biste vidjeti zelenu W ikonu u sistemskoj traci.

Otvorite svoj web preglednik i idite na http://localhost/. Trebali biste vidjeti početnu stranicu WAMP-a.

Kliknite na link “phpMyAdmin” kako biste otvorili sučelje phpMyAdmina. Ovo je web-bazirani alat za upravljanje MySQL bazama podataka.

Stvorite novu datoteku nazvanu test.php u korijenskom direktoriju vašeg web poslužitelja. Ovaj direktorij se obično nalazi na C:\wamp64\www ili C:\wamp\www ovisno o verziji WAMP-a koju ste instalirali.

U test.php, dodajte sljedeći kod:

<?php
phpinfo();
?>

Spremite datoteku i navigirajte do http://localhost/test.php u vašem web pregledniku. Trebali biste vidjeti stranicu s informacijama o vašoj PHP instalaciji.