Ruby on Rails Tutorial: Stvaranje obrazovne platforme

Ruby on Rails Vodič za blog post: Stvaranje obrazovne platforme

Ovaj serijal vodiča će vas voditi kroz izradu Ruby on Rails aplikacije prilagođene za obrazovnu platformu. Koristit ćemo MySQL kao bazu podataka i Tailwind CSS za stiliziranje. Aplikacija će imati dvije uloge korisnika—tutore i klijente—s funkcionalnostima kao što su stvaranje računa, objavljivanje kategorija lekcija, rezervacija lekcija i upravljanje dostupnošću.

Dio 1: Postavljanje Rails aplikacije s Tailwind CSS-om i MySQL-om

Specifikacije:

 • Ruby on Rails aplikacija koristeći Tailwind CSS za stiliziranje.
 • MySQL baza podataka s korisnikom root i bez lozinke.

Koraci:

 1. Kreirajte novu Rails aplikaciju
  • Naziv i lokacija: Pokrenite ovu naredbu u terminalu gdje
  • želite svoj projekt mapu.
  • Naredba:
   • rails new educational_platform -d mysql --css tailwind
    
 2. Konfigurirajte bazu podataka
  • Naziv i lokacija: config/database.yml
  • Isječak koda:
 3. Instalirajte Tailwind CSS
 4. Pokrenite kreiranje baze podataka
  • Naredba za pokretanje:

Ovaj dio postavlja temelje za našu aplikaciju, osiguravajući da imamo potrebne alate i konfiguracije za nastavak izgradnje platforme.

Sljedeći koraci:

U sljedećem dijelu, fokusirat ćemo se na stvaranje tablica za tutore i klijente s funkcionalnošću korisnika, koristeći Devise za autentifikaciju i upr avljanje korisnicima. Također ćemo postaviti osnovne uloge za ove korisnike.

Plan nastavka:

Sljedeći dio će pokriti postavljanje Devise-a s našim korisničkim ulogama i dodavanje potrebnih migracija baze podataka za tutore i klijente.

Dio 2: Postavljanje korisničkih modela s Devise-om

U ovom dijelu integrirat ćemo Devise za upravljanje korisnicima, definirati naše dvije glavne uloge—tutor i klijent—i postaviti odgovarajuće tablice baze podataka.

Specifikacije:

 • Koristite Devise za upravljanje korisnicima.
 • Stvorite uloge tutor i klijent s funkcionalnošću korisnika.

Koraci:

 • Uspostavite odnose u modelima
  • Modificirajte modele Lesson i Tutor kako biste uključili asocijacije:
  • Isječak koda za model Lesson:
   • class Lesson < ApplicationRecord
     belongs_to :tutor
     belongs_to :category
    end
    
  • Isječak koda za ažuriranje modela Tutor:
   • class Tutor < ApplicationRecord
     has_many :lessons
     belongs_to :user
    end
    
 • Pokrenite migracije
  • Nakon postavljanja modela s njihovim asocijacijama, izvršite migracije kako biste ažurirali bazu podataka:
  • Naredba:
   • rails db:migrate
    
 • Stvorite kontrolere za kategorije i lekcije
  • Stvorite kontrolere za upravljanje kategorijama i lekcijama, omogućujući CRUD operacije:
  • Naredbe:
   • rails generate controller Categories index new create edit update destroy
    rails generate controller Lessons index new create edit update destroy
    
 • Implementirajte prikaze za upravljanje kategorijama
  • Stvorite prikaze za svaku akciju u kontroleru Kategorije kako biste omogućili korisnicima da stvaraju, uređuju i pregledavaju kategorije:
  • Osigurajte da prikazi koriste obrasce koji su prikladni za ugnežđene kategorije, možda koristeći JavaScript za poboljšanje interakcije korisnika.
 • Postavite rute
  • Definirajte potrebne rute u config/routes.rb za upravljanje kategorijama i lekcijama:
  • Isječak koda:
   • resources :categories do
     resources :lessons
    end
    
 • Ovaj dio je postavio robusni sustav za upravljanje lekcijama i kategorijama, omogućuju ći tutorima da efikasno kategoriziraju svoje lekcije i klijentima da pregledavaju lekcije prema tim kategorijama.

  Sljedeći koraci:

  Sljedeće ćemo razviti funkcionalnost za objavljivanje lekcija od strane tutura unutar njihovih odabranih kategorija i za pregled dostupnih lekcija od strane klijenata. Također ćemo dodati funkcionalnost objave i odabira kategorija za tutore.

  Plan nastavka:

  Sljedeći dio će pokriti integraciju funkcionalnosti objave za tutore, postavljanje prikaza za ove objave, te omogućavanje klijentima da filtriraju i pregledavaju lekcije prema kategoriji.

  Spremni ste prijeći na sljedeći dio? Samo mi javite ili napišite “nastavi” kako biste nastavili s vodičem!

  Dio 5: Implementacija funkcionalnosti objave i pregleda lekcija

  U ovom dijelu razvit ćemo funkcionalnost za objavu lekcija od strane tutura unutar njihovih odabranih kategorija i omogućiti klijentima da pregledaju dostupne lekcije. Ovo će uključivati postavljanje prikaza i osiguranje da objave mogu obavljati samo registrirani tutori.

  Specifikacije:

  • Funkcionalnost objave za tutore.
  • Funkcionalnost pregleda za klijente kako bi vidjeli dostupne lekcije.

  Koraci:

  1. Modificirajte kontroler lekcija
   • Dodajte akcije u kontroleru Lekcija za rukovanje stvaranjem i popisom lekcija specifičnih za kategorije:
   • Isječak koda za create i index akcije:
    • # app/controllers/lessons_controller.rb
     def index
      @lessons = Lesson.includes(:category).where(category_id: params[:category_id])
     end
     
     def new
      @lesson = Lesson.new
     end
     
     def create
      @lesson = current_tutor.lessons.build(lesson_params)
      if @lesson.save
       redirect_to @lesson, notice: 'Lesson was successfully created.'
      else
       render :new
      end
     end
     
     private
     
     def lesson_params
      params.require(:lesson).permit(:title, :description, :category_id)
     end
     
  2. Implementirajte autorizaciju
   • Osigurajte da samo registrirani tutori mogu objavljivati lekcije. Koristite filter before_action za provjeru je li korisnik tutor:
   • Isječak koda:
    • before_action :authenticate_user!
     before_action :check_if_tutor, only: [:new, :create]
     
     private
     
     def check_if_tutor
      redirect_to root_path, alert: 'Access denied.' unless current_user.tutor?
     end
     
  3. Postavite prikaze za lekcije
   • Stvorite prikaze za new i index kako bi tutori dodavali lekcije, a klijenti ih pregledavali:
   • Koristite Tailwind CSS za stiliziranje obrazaca i popisa kako bi bili vizualno privlačni i funkcionalni.

  Ova postavka ne samo da omogućuje tutorima upravljanje svojim lekcijama, već i klijentima da lako pregledavaju dostupne lekcije po kategoriji, poboljšavajući funkcionalnost naše obrazovne platforme.

  Sljedeći koraci:

  Sljedeće ćemo implementirati funkcionalnost rezervacije lekcija, uključujući sustav kalendara gdje klijenti mogu rezervirati lekcije od svojih omiljenih tutura na temelju dostupnih datuma i vremena.

  Plan nastavka:

  Sljedeći dio će se usredotočiti na integraciju kalendara i višestrukog odabira sati za rezervaciju, osiguravajući da tutori mogu definirati svoju dostupnost, a klijenti mogu vršiti rezervacije prema tome.

 • Uspostavite odnose u modelima
  • Modificirajte modele Lesson i Tutor kako biste uključili asocijacije:
  • Isječak koda za model Lesson:
   • class Lesson < ApplicationRecord
     belongs_to :tutor
     belongs_to :category
    end
    
  • Isječak koda za ažuriranje modela Tutor:
   • class Tutor < ApplicationRecord
     has_many :lessons
     belongs_to :user
    end
    
 • Pokrenite migracije
  • Nakon postavljanja modela s njihovim asocijacijama, izvršite migracije kako biste ažurirali bazu podataka:
  • Naredba:
   • rails db:migrate
    
 • Stvorite kontrolere za kategorije i lekcije
  • Stvorite kontrolere za upravljanje kategorijama i lekcijama, omogućujući CRUD operacije:
  • Naredbe:
   • rails generate controller Categories index new create edit update destroy
    rails generate controller Lessons index new create edit update destroy
    
 • Implementirajte prikaze za upravljanje kategorijama
  • Stvorite prikaze za svaku akciju u kontroleru Kategorije kako biste omogućili korisnicima da stvaraju, uređuju i pregledavaju kategorije:
  • Osigurajte da prikazi koriste obrasce koji su prikladni za ugnežđene kategorije, možda koristeći JavaScript za poboljšanje interakcije korisnika.
 • Postavite rute
  • Definirajte potrebne rute u config/routes.rb za upravljanje kategorijama i lekcijama:
  • Isječak koda:
   • resources :categories do
     resources :lessons
    end
    
 • Ovaj dio je postavio robusni sustav za upravljanje lekcijama i kategorijama, omogućuju ći tutorima da efikasno kategoriziraju svoje lekcije i klijentima da pregledavaju lekcije prema tim kategorijama.

  Sljedeći koraci:

  Sljedeće ćemo razviti funkcionalnost za objavljivanje lekcija od strane tutura unutar njihovih odabranih kategorija i za pregled dostupnih lekcija od strane klijenata. Također ćemo dodati funkcionalnost objave i odabira kategorija za tutore.

  Plan nastavka:

  Sljedeći dio će pokriti integraciju funkcionalnosti objave za tutore, postavljanje prikaza za ove objave, te omogućavanje klijentima da filtriraju i pregledavaju lekcije prema kategoriji.

  Spremni ste prijeći na sljedeći dio? Samo mi javite ili napišite “nastavi” kako biste nastavili s vodičem!

  Dio 5: Implementacija funkcionalnosti objave i pregleda lekcija

  U ovom dijelu razvit ćemo funkcionalnost za objavu lekcija od strane tutura unutar njihovih odabranih kategorija i omogućiti klijentima da pregledaju dostupne lekcije. Ovo će uključivati postavljanje prikaza i osiguranje da objave mogu obavljati samo registrirani tutori.

  Specifikacije:

  • Funkcionalnost objave za tutore.
  • Funkcionalnost pregleda za klijente kako bi vidjeli dostupne lekcije.

  Koraci:

  1. Modificirajte kontroler lekcija
   • Dodajte akcije u kontroleru Lekcija za rukovanje stvaranjem i popisom lekcija specifičnih za kategorije:
   • Isječak koda za create i index akcije:
    • # app/controllers/lessons_controller.rb
     def index
      @lessons = Lesson.includes(:category).where(category_id: params[:category_id])
     end
     
     def new
      @lesson = Lesson.new
     end
     
     def create
      @lesson = current_tutor.lessons.build(lesson_params)
      if @lesson.save
       redirect_to @lesson, notice: 'Lesson was successfully created.'
      else
       render :new
      end
     end
     
     private
     
     def lesson_params
      params.require(:lesson).permit(:title, :description, :category_id)
     end
     
  2. Implementirajte autorizaciju
   • Osigurajte da samo registrirani tutori mogu objavljivati lekcije. Koristite filter before_action za provjeru je li korisnik tutor:
   • Isječak koda:
    • before_action :authenticate_user!
     before_action :check_if_tutor, only: [:new, :create]
     
     private
     
     def check_if_tutor
      redirect_to root_path, alert: 'Access denied.' unless current_user.tutor?
     end
     
  3. Postavite prikaze za lekcije
   • Stvorite prikaze za new i index kako bi tutori dodavali lekcije, a klijenti ih pregledavali:
   • Koristite Tailwind CSS za stiliziranje obrazaca i popisa kako bi bili vizualno privlačni i funkcionalni.

  Ova postavka ne samo da omogućuje tutorima upravljanje svojim lekcijama, već i klijentima da lako pregledavaju dostupne lekcije po kategoriji, poboljšavajući funkcionalnost naše obrazovne platforme.

  Sljedeći koraci:

  Sljedeće ćemo implementirati funkcionalnost rezervacije lekcija, uključujući sustav kalendara gdje klijenti mogu rezervirati lekcije od svojih omiljenih tutura na temelju dostupnih datuma i vremena.

  Plan nastavka:

  Sljedeći dio će se usredotočiti na integraciju kalendara i višestrukog odabira sati za rezervaciju, osiguravajući da tutori mogu definirati svoju dostupnost, a klijenti mogu vršiti rezervacije prema tome.

  1. Generirajte model kategorije
   • Naredba:
    • rails generate model Category name:string parent_id:integer:index
     
  2. Postavite samo-referentnu asocijaciju kategorija
   • Uredite model Category kako biste uključili samo-referentne asocijacije:
   • Isječak koda:
    • class Category < ApplicationRecord
      has_many :subcategories, class_name: "Category", foreign_key: "parent_id"
      belongs_to :parent_category, class_name: "Category", optional: true
     end
     
  3. Generirajte model lekcije
   • Naredba:
    • rails generate model Lesson title:string description:text tutor_id:integer:index category_id:integer:index
     
  4. Uspostavite odnose u modelima
   • Modificirajte modele Lesson i Tutor kako biste uključili asocijacije:
   • Isječak koda za model Lesson:
    • class Lesson < ApplicationRecord
      belongs_to :tutor
      belongs_to :category
     end
     
   • Isječak koda za ažuriranje modela Tutor:
    • class Tutor < ApplicationRecord
      has_many :lessons
      belongs_to :user
     end
     
  5. Pokrenite migracije
   • Nakon postavljanja modela s njihovim asocijacijama, izvršite migracije kako biste ažurirali bazu podataka:
   • Naredba:
    • rails db:migrate
     
  6. Stvorite kontrolere za kategorije i lekcije
   • Stvorite kontrolere za upravljanje kategorijama i lekcijama, omogućujući CRUD operacije:
   • Naredbe:
    • rails generate controller Categories index new create edit update destroy
     rails generate controller Lessons index new create edit update destroy
     
  7. Implementirajte prikaze za upravljanje kategorijama
   • Stvorite prikaze za svaku akciju u kontroleru Kategorije kako biste omogućili korisnicima da stvaraju, uređuju i pregledavaju kategorije:
   • Osigurajte da prikazi koriste obrasce koji su prikladni za ugnežđene kategorije, možda koristeći JavaScript za poboljšanje interakcije korisnika.
  8. Postavite rute
   • Definirajte potrebne rute u config/routes.rb za upravljanje kategorijama i lekcijama:
   • Isječak koda:
    • resources :categories do
      resources :lessons
     end
     

  Ovaj dio je postavio robusni sustav za upravljanje lekcijama i kategorijama, omogućuju ći tutorima da efikasno kategoriziraju svoje lekcije i klijentima da pregledavaju lekcije prema tim kategorijama.

  Sljedeći koraci:

  Sljedeće ćemo razviti funkcionalnost za objavljivanje lekcija od strane tutura unutar njihovih odabranih kategorija i za pregled dostupnih lekcija od strane klijenata. Također ćemo dodati funkcionalnost objave i odabira kategorija za tutore.

  Plan nastavka:

  Sljedeći dio će pokriti integraciju funkcionalnosti objave za tutore, postavljanje prikaza za ove objave, te omogućavanje klijentima da filtriraju i pregledavaju lekcije prema kategoriji.

  Spremni ste prijeći na sljedeći dio? Samo mi javite ili napišite “nastavi” kako biste nastavili s vodičem!

  Dio 5: Implementacija funkcionalnosti objave i pregleda lekcija

  U ovom dijelu razvit ćemo funkcionalnost za objavu lekcija od strane tutura unutar njihovih odabranih kategorija i omogućiti klijentima da pregledaju dostupne lekcije. Ovo će uključivati postavljanje prikaza i osiguranje da objave mogu obavljati samo registrirani tutori.

  Specifikacije:

  • Funkcionalnost objave za tutore.
  • Funkcionalnost pregleda za klijente kako bi vidjeli dostupne lekcije.

  Koraci:

  1. Modificirajte kontroler lekcija
   • Dodajte akcije u kontroleru Lekcija za rukovanje stvaranjem i popisom lekcija specifičnih za kategorije:
   • Isječak koda za create i index akcije:
    • # app/controllers/lessons_controller.rb
     def index
      @lessons = Lesson.includes(:category).where(category_id: params[:category_id])
     end
     
     def new
      @lesson = Lesson.new
     end
     
     def create
      @lesson = current_tutor.lessons.build(lesson_params)
      if @lesson.save
       redirect_to @lesson, notice: 'Lesson was successfully created.'
      else
       render :new
      end
     end
     
     private
     
     def lesson_params
      params.require(:lesson).permit(:title, :description, :category_id)
     end
     
  2. Implementirajte autorizaciju
   • Osigurajte da samo registrirani tutori mogu objavljivati lekcije. Koristite filter before_action za provjeru je li korisnik tutor:
   • Isječak koda:
    • before_action :authenticate_user!
     before_action :check_if_tutor, only: [:new, :create]
     
     private
     
     def check_if_tutor
      redirect_to root_path, alert: 'Access denied.' unless current_user.tutor?
     end
     
  3. Postavite prikaze za lekcije
   • Stvorite prikaze za new i index kako bi tutori dodavali lekcije, a klijenti ih pregledavali:
   • Koristite Tailwind CSS za stiliziranje obrazaca i popisa kako bi bili vizualno privlačni i funkcionalni.

  Ova postavka ne samo da omogućuje tutorima upravljanje svojim lekcijama, već i klijentima da lako pregledavaju dostupne lekcije po kategoriji, poboljšavajući funkcionalnost naše obrazovne platforme.

  Sljedeći koraci:

  Sljedeće ćemo implementirati funkcionalnost rezervacije lekcija, uključujući sustav kalendara gdje klijenti mogu rezervirati lekcije od svojih omiljenih tutura na temelju dostupnih datuma i vremena.

  Plan nastavka:

  Sljedeći dio će se usredotočiti na integraciju kalendara i višestrukog odabira sati za rezervaciju, osiguravajući da tutori mogu definirati svoju dostupnost, a klijenti mogu vršiti rezervacije prema tome.

  1. Dodajte Devise u Gemfile
   • Naziv i lokacija: Gemfile
   • Dodajte ovu liniju:
  2. Bundle Install i inicijalizacija Devise-a
   • Pokrenite sljedeće naredbe u vašem terminalu:
  3. Konfigurirajte Devise
   • Upute i postavke konfiguracije bit će ispisane u vašem terminalu. Pratite ih za konfiguraciju action mailera u config/environments/development.rb:
  4. Generirajte korisnički model s Devise-om
   • Naredba:
  5. Dodajte ulogu korisnicima
   • Modificirajte migracijsku datoteku stvorenu od Devise-a (potražite datoteku pod db/migrate/ čiji naziv počinje vremenskom oznakom i uključuje devise_create_users.rb):
  6. Stvorite tablice za tutore i klijente
   • Naziv i lokacija: db/migrate/YYYYMMDDHHMMSS_create_tutors.rb i db/migrate/YYYYMMDDHHMMSS_create_customers.rb
   • Naredbe za generiranje migracija:
  7. Pokrenite migracije
   • Naredba:
  8. Postavljanje uloga s Enum
   • Naziv i lokacija: app/models/user.rb
   • Isječak koda za definiranje uloga unutar korisničkog modela:

  Ova postavka omogućuje fleksibilan sustav korisnika gdje korisnik može biti tutor ili klijent, koristeći Devise za autentifikaciju i upravljanje.

  Dio 3: Prilagodba Devise-a za račune tutura i klijenata

  U ovom dijelu vodiča, prilagodit ćemo Devise za naš sustav s dvije uloge, stvarajući različite putanje za registraciju i prijavu tutura i klijenata.

  Specifikacije:

  • Prilagođena prijava i registracija za tutore i klijente.

  Koraci:

  1. Generirajte Devise kontrolere
   • Za prilagodbu ponašanja Devise-a, trebat će nam generirati njegove kontrolere.
   • Naredba:
    • rails generate devise:controllers users
     
  2. Konfigurirajte rute za prilagođene kontrolere
   • Naziv i lokacija: config/routes.rb
   • Modificirajte rute kako biste koristili nove kontrolere:
   • Isječak koda:
    • devise_for :users, controllers: {
       sessions: 'users/sessions',
       registrations: 'users/registrations'
     }
     
  3. Odvojene putanje za registraciju
   • Stvorit ćemo odvojene obrasce za registraciju za tutore i klijente. Prvo, prepišite new akciju u users/registrations_controller.rb kako biste provjerili parametar uloge i prikazali različite prikaze:
   • Isječak koda:
    • class Users::RegistrationsController < Devise::RegistrationsController
       def new
        super do |resource|
          resource.role = params[:role] if params[:role].present?
        end
       end
     end
     
   • Stvorite odvojene prikaze za svaku ulogu u app/views/devise/registrations/ pod imenima new_tutor.html.erb i new_customer.html.erb.
  4. Uvjetno usmjeravanje nakon prijave
   • Prepišite metodu after_sign_up_path_for u users/registrations_controller.rb kako biste preusmjerili korisnike na temelju njihove uloge:
   • Isječak koda:
    • def after_sign_up_path_for(resource)
       resource.tutor? ? tutor_dashboard_path : customer_dashboard_path
     end
     
  5. Stvorite kontrolne ploče za tutore i klijente
   • Naredbe za generiranje kontrolera i prikaza:
   • rails generate controller Tutors dashboard
    rails generate controller Customers dashboard
    
   • Postavite osnovne rute u config/routes.rb:
   • get 'tutor_dashboard', to: 'tutors#dashboard'
    get 'customer_dashboard', to: 'customers#dashboard'
    

  Ova konfiguracija omogućuje nam da zasebno upravljamo računima tutura i klijenata, pružajući svakome prilagođeni obrazac za registraciju i kontrolnu ploču.

  Sljedeći koraci:

  Sljedeće ćemo postaviti modele i kontrolere za lekcije i kategorije, omogućujući tutorima objavljivanje detalja o lekcijama pod određenim kategorijama koje mogu biti roditeljske ili podređene kategorije. Također ćemo raditi na sustavu upravljanja kategorijama.

  Plan nastavka:

  Sljedeći dio će se usredotočiti na stvaranje funkcionalnosti za lekcije i kategorije, uključujući modele baze podataka, asocijacije i podršku za ugnežđene kategorije.

  Dio 4: Postavljanje lekcija i kategorija

  U ovom dijelu postavit ćemo modele i kontrolere za upravljanje lekcijama i kategorijama, omogućujući tutorima objavljivanje detalja o lekcijama pod određenim kategorijama koje mogu biti roditeljske ili podređene kategorije. Ovo će pomoći organizirati lekcije u strukturiranom formatu.

  Specifikacije:

  • Stvorite hijerarhijski sustav kategorija za lekcije.
  • Omogućite tutorima objavljivanje lekcija pod ovim kategorijama.

  Koraci:

  1. Generirajte model kategorije
   • Naredba:
    • rails generate model Category name:string parent_id:integer:index
     
  2. Postavite samo-referentnu asocijaciju kategorija
   • Uredite model Category kako biste uključili samo-referentne asocijacije:
   • Isječak koda:
    • class Category < ApplicationRecord
      has_many :subcategories, class_name: "Category", foreign_key: "parent_id"
      belongs_to :parent_category, class_name: "Category", optional: true
     end
     
  3. Generirajte model lekcije
   • Naredba:
    • rails generate model Lesson title:string description:text tutor_id:integer:index category_id:integer:index
     
  4. Uspostavite odnose u modelima
   • Modificirajte modele Lesson i Tutor kako biste uključili asocijacije:
   • Isječak koda za model Lesson:
    • class Lesson < ApplicationRecord
      belongs_to :tutor
      belongs_to :category
     end
     
   • Isječak koda za ažuriranje modela Tutor:
    • class Tutor < ApplicationRecord
      has_many :lessons
      belongs_to :user
     end
     
  5. Pokrenite migracije
   • Nakon postavljanja modela s njihovim asocijacijama, izvršite migracije kako biste ažurirali bazu podataka:
   • Naredba:
    • rails db:migrate
     
  6. Stvorite kontrolere za kategorije i lekcije
   • Stvorite kontrolere za upravljanje kategorijama i lekcijama, omogućujući CRUD operacije:
   • Naredbe:
    • rails generate controller Categories index new create edit update destroy
     rails generate controller Lessons index new create edit update destroy
     
  7. Implementirajte prikaze za upravljanje kategorijama
   • Stvorite prikaze za svaku akciju u kontroleru Kategorije kako biste omogućili korisnicima da stvaraju, uređuju i pregledavaju kategorije:
   • Osigurajte da prikazi koriste obrasce koji su prikladni za ugnežđene kategorije, možda koristeći JavaScript za poboljšanje interakcije korisnika.
  8. Postavite rute
   • Definirajte potrebne rute u config/routes.rb za upravljanje kategorijama i lekcijama:
   • Isječak koda:
    • resources :categories do
      resources :lessons
     end
     

  Ovaj dio je postavio robusni sustav za upravljanje lekcijama i kategorijama, omogućuju ći tutorima da efikasno kategoriziraju svoje lekcije i klijentima da pregledavaju lekcije prema tim kategorijama.

  Sljedeći koraci:

  Sljedeće ćemo razviti funkcionalnost za objavljivanje lekcija od strane tutura unutar njihovih odabranih kategorija i za pregled dostupnih lekcija od strane klijenata. Također ćemo dodati funkcionalnost objave i odabira kategorija za tutore.

  Plan nastavka:

  Sljedeći dio će pokriti integraciju funkcionalnosti objave za tutore, postavljanje prikaza za ove objave, te omogućavanje klijentima da filtriraju i pregledavaju lekcije prema kategoriji.

  Spremni ste prijeći na sljedeći dio? Samo mi javite ili napišite “nastavi” kako biste nastavili s vodičem!

  Dio 5: Implementacija funkcionalnosti objave i pregleda lekcija

  U ovom dijelu razvit ćemo funkcionalnost za objavu lekcija od strane tutura unutar njihovih odabranih kategorija i omogućiti klijentima da pregledaju dostupne lekcije. Ovo će uključivati postavljanje prikaza i osiguranje da objave mogu obavljati samo registrirani tutori.

  Specifikacije:

  • Funkcionalnost objave za tutore.
  • Funkcionalnost pregleda za klijente kako bi vidjeli dostupne lekcije.

  Koraci:

  1. Modificirajte kontroler lekcija
   • Dodajte akcije u kontroleru Lekcija za rukovanje stvaranjem i popisom lekcija specifičnih za kategorije:
   • Isječak koda za create i index akcije:
    • # app/controllers/lessons_controller.rb
     def index
      @lessons = Lesson.includes(:category).where(category_id: params[:category_id])
     end
     
     def new
      @lesson = Lesson.new
     end
     
     def create
      @lesson = current_tutor.lessons.build(lesson_params)
      if @lesson.save
       redirect_to @lesson, notice: 'Lesson was successfully created.'
      else
       render :new
      end
     end
     
     private
     
     def lesson_params
      params.require(:lesson).permit(:title, :description, :category_id)
     end
     
  2. Implementirajte autorizaciju
   • Osigurajte da samo registrirani tutori mogu objavljivati lekcije. Koristite filter before_action za provjeru je li korisnik tutor:
   • Isječak koda:
    • before_action :authenticate_user!
     before_action :check_if_tutor, only: [:new, :create]
     
     private
     
     def check_if_tutor
      redirect_to root_path, alert: 'Access denied.' unless current_user.tutor?
     end
     
  3. Postavite prikaze za lekcije
   • Stvorite prikaze za new i index kako bi tutori dodavali lekcije, a klijenti ih pregledavali:
   • Koristite Tailwind CSS za stiliziranje obrazaca i popisa kako bi bili vizualno privlačni i funkcionalni.

  Ova postavka ne samo da omogućuje tutorima upravljanje svojim lekcijama, već i klijentima da lako pregledavaju dostupne lekcije po kategoriji, poboljšavajući funkcionalnost naše obrazovne platforme.

  Sljedeći koraci:

  Sljedeće ćemo implementirati funkcionalnost rezervacije lekcija, uključujući sustav kalendara gdje klijenti mogu rezervirati lekcije od svojih omiljenih tutura na temelju dostupnih datuma i vremena.

  Plan nastavka:

  Sljedeći dio će se usredotočiti na integraciju kalendara i višestrukog odabira sati za rezervaciju, osiguravajući da tutori mogu definirati svoju dostupnost, a klijenti mogu vršiti rezervacije prema tome.


  Posted

  in

  by

  Tags: